Halaman

Selasa, Ogos 17, 2010

10 PERKARA ASAS TARBIAH ABIM


Rabbaniah : Bersumberkan dari wahyu Allah swt

Wasatiyyah : Pendekatan kesedrhanaan dan seimbang

Ijabiyyah : Positif dalam memandang alam, manusia dan kehidupan.

Waqi'yyah : Memahami reliti setempat

Akhlakiyyah : Menjaga adab, etika dan tatasusila sebagai mana akhlak Rasulullah SAW yang terpuji (68:4)

Syumuliyyah : Pendekatan menyeluruh

'Alamiyyah : Pendekatan Global

Syuriyyah : Syura sebagai sistem terpenting dalam membuat keputusan

Jihadiyyah : Melaksanakan tugas dakwah dengan seluruh potensi dimanfaatkan secara maksima

Salafiyyah : Memastikan keaslian dan kemurnian Islam terpelihara dari penyimpangan