Halaman

Jumaat, Oktober 05, 2001

Pengenalan ABIM Kelantan

SEJARAH

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Negeri Kelantan didaftarkan secara rasmi pada 05 hb Mac 1971 dengan nombor rujukan pendaftaran Bil (2) dlm. R.of S. 882/71-2. Yang Dipertua ABIM Negeri Kelantan yang pertama dilantik ialah Tuan Kamaruddin Tuan Muhammad 1973-1974.

Pada tahun 1974-1977 dipimpin oleh Drs. Abd. Ghani Azmi Idris.

Tahun 1978-1981 diterajui oleh Ust. Muhammad Daud Iraqi. Dipimpin kembali oleh Drs. Abd. Ghani Azmi pada 1981-1983. Pada tahun 1983-1993 dipimpin pula oleh Ust. Wan Hassan Wan Muhammad.

Tahun seterusnya iaitu 1993-2000, Ust. Muhammad Mustaffa dipilih sebagai YDP ABIM. Kemudian beralih kepimpinan kepada Ust. Mustaffa Mat Daud pada 2000-2007.

Bagi penggal seterusnya sejajar dengan perkembangan akta pertubuhan belia, ABIM Kelantan telah mengambil inisiatif dan tindakan pro aktif untuk membariskan kepimpinan muda bawah 40 tahun dengan memilih Ust. Mohd Faisal Abdullah sebagai YDP ABIM Kelantan yang ke 7 mulai tahun 2008 hingga kini. Dan pada 31.12.2008, ABIM Kelantan telah mengajukan permohonan dengan pihak Pendaftar Pertubuhan Belia, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia sebagai komitmen ABIM untuk berpartisipasi dalam ruang ringkup idealisme dan aktivisme kebeliaan.


VISI

” Membina dan Memimpin Tamadun Khayra Ummah”


MISI

” Gerakan Belia Islam yang Komprehensif untuk merealisasikan

Cita-Cita Islamiyyah”


BUDAYA

i. Menghayati budaya ilmu

ii. Menghayati amalan kerohanian

iii. Menghayati amalan syura dan ’Amal Jamai’yy

iv. Memahami dan melibatkan diri dengan isu semasa

v. Menghayati Ruhul Jihad di jalan Allah swt.FUNGSI DAN PERANAN

Sekretariat ABIM Kelantan (SAK) merupakan nadi kepada gerakan dan aktiviti ABIM di peringkat negeri dan daerah. SAK dibahagikan kepada dua bahagian; bahagian pengurusan dan bahagian operasi. SAK berperanan melaksanakan tugas-tugas dan aktiviti-aktiviti seperti merancang, melaksana dan menyelaras segala urusan gerakan dan aktiviti di peringkat negeri dan daerah, dan menyediakan program latihan kemahiran dan kepimpinan.


MISI DAN AKTIVITI

Dakwah dan Tarbiyyah

Misi ini diletakkan dibawah gerak kerja Teras Dakwah dan Tarbiyyah, diketuai oleh Tim. YDP dengan bantuan Ketua Biro Dakwah dan staf sepenuh masa yang terlatih untuk melaksanakan program tarbiyyah ahli-ahli supaya mencapai kualiti yang telah ditetapkan termasuklah program utama seperti usrah dan tamrin.

Kaderisasi dan Latihan Pengupayaan Sukarelawan

Misi ini diletakkan dibawah penyeliaan Pen. Setiausaha untuk melaksanakan program perkaderan, mengenalpasti kesinambungan dan pertambahan keahlian ABIM baru dari segi kualiti dan kuantiti. ABIM Kelantan juga menubuhkan pelbagai platform sebagai mekanisme pertemuan dan perbincangan dengan golongan remaja dan anak-anak ahli bergerak dalam organisasi.

Pembangunan Sosial

Misi ini menumpukan isu-isu sosial yang semakin gawat di kalangan komuniti bandar dan luar bandar. Program perkhidmatan sosial ini terbahagi kepada beberapa program utama seperti Program Pembangunan Komuniti Setempat (PKS) dan program umum seperti bengkel, seminar berkaitan isu-isu semasa serta program khidmat komuniti.

Pusat Pembangunan Kecemerlangan Komuniti

Keluarga, Wanita, Belia dan Remaja (PAKAR-ABIM)

Misi ini diketuai oleh Ketua Hal Ehwal Wanita ( HELWA). Berperanan dalam menyediakan program-program pembangunan wanita dan keluarga serta aktiviti kesedaran kepada masyarakat perihal isu-isu wanita, kekeluargaan, belia dan remaja.

Pendidikan

ABIM Kelantan menerusi aktiviti pendidikan berkonsepkan Pendidikan Bersepadu merupakan salah satu sumbangan penting ABIM Kelantan. Program Pendidikan ABIM Kelantan ialah Pra Sekolah, Taman Asuhan Kanak-Kanak Islam (TASKI) dan Sek. Ren. Islam Al-Hikmah (SRI).

Penataran ( Islamic Outreach ABIM )

Misi menyampaikan maklumat Islam kepada masyarakat bukan Islam. Justeru, IOA-ABIM Kel ditubuhkan menggerakkan usaha-usaha dakwah kepada masyarakat bukan Islam terutamanya Orang Asli dan masyarakat non muslim. Selain itu pelbagai perkhidmatan dan bantuan disediakan bagi pemeluk Islam yang baru khususnya dalam memberi bimbingan dan ketahanan di Pusat Latihan Orang Asli Kok Lanas disamping projek-projek khas dari masa ke semasa.


SENARAI INSTITUSI/ AGENSI ABIM KELANTAN


Wadah Pencerdasan Umat Malaysia


Persatuan Pembimbing Pelajar Islam Kelantan ( PPIK )Islamic Outreach ABIM (IOA)


Briged Bakti Negeri Kelantan ( BBNK )
Sek.Ren.Islam Al Hikmah ( SRI )
TASKI/TAHFIZ /NURSERY ABIM

Rumah Putera & Puteri Harapan (RPH )Kompleks Masjid Al-Hikmah (KMH )Koperasi Belia Islam ( KBI )Yayasan Al-Maa’uun ( YAM )

Pusat Pembangunan Kecemerlangan Komuniti;PAKAR ABIM


Grup Pengkaji Tamadun Dunia (GPTD Kelantan)
10 PERKARA ASAS TARBIAH ABIM

Rabbaniah : Bersumberkan dari wahyu Allah swt

Wasatiyyah : Pendekatan kesedrhanaan dan seimbang

Ijabiyyah : Positif dalam memandang alam, manusia dan kehidupan.

Waqi'yyah : Memahami reliti setempat

Akhlakiyyah : Menjaga adab, etika dan tatasusila sebagai mana akhlak Rasulullah SAW yang terpuji (68:4)

Syumuliyyah : Pendekatan menyeluruh

'Alamiyyah : Pendekatan Global

Syuriyyah : Syura sebagai sistem terpenting dalam membuat keputusan

Jihadiyyah : Melaksanakan tugas dakwah dengan seluruh potensi dimanfaatkan secara maksima

Salafiyyah : Memastikan keaslian dan kemurnian Islam terpelihara dari penyimpanganPERINSIP DAN JATIDIRI PERGERAKAN ABIM


Konsep
  • Dakwah & Tarbiah
  • Juru Bicara Umat
Dasar
  • Non- Partisan (tidak memihak/mewakili kepada mana-mana parti @pihak)
  • Menegakkan Kebenaran dan Keadilan
Orientasi Pendekatan
  • Manhaj Malizyy

SIKAP ABIM TERHADAP BEBERAPA ISU

1. Masalah Khilafah

2. Nasionalisme (Patriotik/Kebangsaan)

3. Perlaksanaan Islam

4. Pembangunan

5. Politk Kepartian

6. Tasawuf

7. Islah Sosial

8. Perpaduan Ummah

9. Kebudayaan


YDP ABIM KELANTAN

1- Tuan Kamaruddin Bin Tuan Muhammad

2-Drs. Ab. Ghani Azmi Bin Haji Idris (Telah Kembali ke Rahmatullah 1998)

3-Dato' Hj. Muhammad Daud "Iraqi"
(Mantan ADUN Demit/Ketua Dewan Ulamak PAS)

4-Ust. Wan Hassan Bin Wan Muhammad

5-Ust. Muhamad Bin Mustafa (ADUN Demit)

6-Ust. Mustaffa Bin Mat Daud,smk

7-Ust. Mohd Faisal Bin Abdullah (Kini)


ABIM PUSAT

 Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) telah ditubuhkan pada 6 Ogos 1971 di Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) hasil beberapa pertemuan generasi pengasas ketika itu. Pengerusi penaja rasmi ketika itu ialah (almarhum) Ustaz Abdul Wahab Abdullah dan sdr Fauzi Abd. Rahman (sekarang Dato’) sebagai Setiausaha Agung. ABIM merupakan sebuah (badan bukan kerajaan) NGO Islam yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan pada 17 Ogos 1972 di bawah Akta Pertubuhan 1966.

Muktamar ABIM yang pertama telah diadakan pada tahun 1972 di mana Ustaz Razali Nawawi (sekarang Profesor Dr) telah dipilih sebagai Presiden ABIM yang pertama manakala sdr Anwar Ibrahim (sekarang Dato’ Seri) dipilih sebagai Setiausaha Agung. Pada tahun 1974 sdr Anwar Ibrahim telah dilantik sebagai Presiden ABIM yang kedua. Ustaz Siddiq Fadzil (sekarang Dato’ Dr) pula telah dilantik untuk memangku dan seterusnya menjadi Presiden ABIM selepas penyertaan sdr Anwar Ibrahim ke dalam UMNO pada tahun 1982.

Ustaz Muhammad Nur Manuty (sekarang Dr) telah dilantik sebagai Presiden pada tahun 1991. Pada September 1997, sdr Ahmad Azam Abdul Rahman telah dipilih sebagai Presiden ABIM yang kelima di Muktamar Sanawi ABIM ke-26 di Alor Setar, Kedah. Dalam era 1970-an, semasa ABIM berada di bawah kepimpinan Ustaz Razali Nawawi dan sdr Anwar Ibrahim, ABIM mengambil pendekatan confrontationaldan dengan demikian, ABIM menjadi vocal terhadap beberapa dasar dan pendirian pihak pemerintah. Pendekatan ini dirasakan sesuai dengan tuntutan dan keperluan era itu.

Pada dekad kedua, di tahun-tahun 1980-an, ketika kepimpinan Ustaz Siddiq Fadzil, pendekatan ABIM ditandai oleh perubahan orientasi ke arah pendekatan menangani dan menyelesaikan masalah (problem-solving). Pendekatan ini melahirkan banyak institusi dan agensi ABIM seperti Islamic Outreach-ABIM dan seumpamanya. Ketika dekad ketiga 1990-an pula, ABIM yang berada di bawah kepimpinan Ustaz Muhammad Nur Manuty berperanan lebih proaktif sebagai rakan dalam pembinaan negara (partner in nation-building).

Di alaf baru, sdr Ahmad Azam Abdul Rahman membawa tema pemugaran semula idealisme untuk menggilap semula dinamika perjuangan serta agenda pemersatu ummah, bertepatan dengan tuntutan semasa yang begitu mendesak. ABIM terus menjadi jurubicara umat dalam pelbagai dimensi agar umat seluruhnya terpelihara iman, nyawa, harta, maruah, kebebasan, hak dan keselamatan mereka.LAGU RASMI ABIM

Menegakkan kebenaran
Memperjuangkan keadilan
Satu perjuangan demi keimanan
ABIM bangunkan usaha

Angkatan Belia Islam
Angkatan maju cemerlang
Mengorak langkah lalui cabaran
ABIM tetap gigih berbakti

Bangunlah belia islam
Persiapkan keupayaan
Membela kedaulatan
ABIM terus ke hadapan

Menghadapi masa depan
Dengan penuh keyakinan
Hasrat dirangsangkan
Tekad perkuatan
ABIM terus berjasa